djalekt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stosunek tych grup i języków do siebie jest zupełnie równorzędny, tak dalece, że nawet języka starocerkiewnego nie można uważać za jakąś pramacierz, bo jest on tylko jednym z djalektów języka starobułgarskiego, najwcześniej w piśmie przedstawiony i dla nauki / ' "howany. Starosłowiańskiego języka, to jest tego, z którego potem wszystkie słowiańskie rozwinęły się równorzędnie, zupełnie nie znamy i tylko hipotezy naukowe odtwarzają jego postać domniemaną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zawiliński, Roman 1919. Nasz język ojczysty w przeszłości i teraźniejszości, Kraków : Księgarnia G. Gebethnera i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.