dołowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 'przym. od szabla' Szablaści zaś rycerze dawszy komu kreskę co prędzej zmykali 074, -aty: dołowaty 'przym. od dół' trafiał się (...) panom, którzy na ulicach błotnistych i dołowatych stancje (...) mieli 0275, izabelowaty 'słabszy niż izabelowy' postępowała (...) liberia królewska i kareta w sześć koni, pospolicie izabelowatych 0279, Tr i Lnotują izabelowy 'masłowity', — y: sprawniczy 'przym. od sprawnik' sąd sprawniezy, niechciwy na pieniądze...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.