dobywca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzeczowniki: bawidło (Leg IV 67); bezczelnik (W II 48); bezcześć (A I 202); błagalnica (K LI, Z II 118); błędnica ‘mamidło’ (W I 703); brać ‘bracia’ (A IX 40); Chowaniec (A XIV 49); chwalba (Ak IV 405, Br CI 906); w ciemnie, na ciemnie (PO I 156, III 149); cieśń ‘ciasnota’ (Ak IV 518); ćma ‘tłum, ciżba’ (Leg XII 63, PO I 3); darmolęg (KI 18); dobywca (N I 174); dziewa (Ak II 553, N IX 255, W I 940); dzięk [przyjąć] (Lei IV 8); gędźba (Br XX 157, K XCII, L II, I 511, Sk 47); gęstwa (N III 34); głuchość (N X 55); igra (W III 456); jugo ‘jarzmo’ (Lei I 188); karm ‘pokarm’ (Ak III 77); kartownik (N IV 31); kawalec (A I 157, Br XXXIX 304, M po 872); kaźń ‘więzienie’ (N X 95); kierz (AK II 635, N I 279); kłam (S 677, W I 745, Z I 118); kralka (Ak II 92); krasa (Sk 37); krążec (PL 434); kuszcz(L II, I 588); lektwarze ’wonności’ (Br LXXXI 728); leniwość (M 560); leżysko (A VII 104); lik („głowa trzęsie się od liku zajęcia”, KJ 306); lubość (A VIII 18, Ak I 683, N II 109); łbisko (M 914); macierz (N III 160); mać (Ak III 63, L II, I 1342, N III 199, PO I 238); miłośnica ‘kochanka’ (N VIII 35); miot („drzewa szepcą miotem gałęzi”, IM III 36); mir (A IX 3, KJ 338, M 667, Sk 14); mordownik (KJ 104); najemstwo (Ak III 757); niewiadomość (W II 1646); niewiastka (A VIII 72); obiata (PL 563); obłaz ‘droga boczna, manowiec’ (L II, I 374); okieniec (Br LII 438); okolę ‘co otacza’ (Leg III 2); okopisko (A VII 119); okwit (N IX 95); opowiadacz (PL 84); ostrów (N VII 147, Sk 20); oścież (N I 53); pastewnik ‘pastwisko’ (K VI); pieścidło ‘zabawka’ (Ak II 309); płomię ( Sk 45); pobliskość (KI po 1129); pobrzeże ‘miejsce ponad brzegiem’ (L I, I 787, Sk 68); poswark (Lei II 107, PO I 349); poszczęśliwienie (Z XI 231); poszept (W III 463); powołaniec (Leg VI 111); prętka (Sk 38); przedajnik (N VII 130); przepatrywacz (KJ 133); przychodzień (A XXVI 59); pustak (PO II 176); pustość (Ak I 193); pyszalstwo (W II 50); rodzic (A VIII 167, Ak IV 76, KJ 13, N IX 234, PL 543, PO 208, S 9, Sk 15); rum ‘szczątki muru’ (A XI 92, Ak IV 466, L II, I 440); rymopis (War 290); schrona (Lei I 6); słupiec (Sk 51); spaleniec ‘godny spalenia, zatraceniec* (KI 1589); spiekłość (Leg II 95); spólność (N VI 103, PO I 197); srom (N I 379, Z I 159); sromota (L I, I 864); szcząty ‘ludzkie kości’ (PO III 16); szerz lub szerzą (N I 2, Sk 18); śloza (K XLV); świątnica (A XI 3, Leg 142, 4); tęsknica (L I, II 527, PL 7, Sk 38); trafunek (PO II 170); tum (W III 254); umyślenie (Z II 217); upad (Z XI 212); uplot (Ak I 466); wiedzenie ‘to co się wie’ (Lei III 77); wiernik (KJ 103, 6); władność (W II 204); właść (N I 205); włodarz (Z VI 15); wództwo (P 112); wydzierca (Ak II 531, N I 427); wydzierstwo (PO I 491); wyzwoliny (PL 441); zaguba ‘zagubienie’ (PL 204); zakąt (W I po 62); zawora (PL 571); zbrodzień (Ak III 521); zbroica (Br « 346 »...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1961. W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.