dochowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podpisując kapitulację, mieliśmy złudzenie, że przez ten rok 1919, przez który byliśmy odcięci od bolszewików w Rosji, ich republika zrobiła pewne kroki naprzód ku prawnemu porządkowi i uznaniu powszechnych obowiązków międzynarodowych, i że uda się wytargować dochowanie warunków układu ze strony instancyj wyższych. W tej nadziei prowadziłem potćm przez cały miesiąc w Krasnojarsku układy z głównym Sztabem przybyłej na Syberję piątej armji bolszewickiej. Istotnie uznać musze, źe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.