docieranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ogniwa w łańcuchu zdarzeń dziejowych. Dążenie do wykrycia „znaczenia i wartości życia“, do nakreślenia „zarysów nowego poglądu na życie“ zaznacza się przeto u Euckena etapami poszukiwań „jedności życia duchowego w świadomości i czynie ludzkości“, „walką o duchową treść życia“, docieraniem do „prawdy, zawartej w religji“ i rozważaniami nad — „wielkiemi myślicielami i ich poglądami na życie“, W tych definicjach, które stanowią jednocześnie nagłówki ważniejszych dzieł Euckena, zawiera się treść jego pracy. Religja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.