docinek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wśród rozmaitych kolei, przeważających szalę opinii to na tę, to na przeciwną stronę, lecz częściej na stronę nowatorów, walka dwóch szkół ciągnęła się aż do roku 1830,—i w każdym niemal liście Morawskiego znajduje się jaki ustęp poświęcony to obronie romantyków, to karceniu ich, jak również nie brak docinków zwolennikom starej szkoły. Szczególniej Osiński, żyjący lat wiele okruchami starej sławy, która z biegiem lat stawała się coraz bardziej problematyczną, dostawał od niego potężne cięcia. Kajetana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.