doczepianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zajmijmy się natomiast analizą samego aktu doczepiania, który przypomina procesy swoiste. Bakteriofag posiada powinowactwo do bakterii, różne bakteriofagi wykazują różne stopnie powinowactwa, drogą absorpcji można wyodrębnić bakteriofagi o mniejszym lub większym powinowactwie itp. Słuszne też jest, że badacze stwarzają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.