dodrukowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) osoby i puścizny pisarskiej Księcia Biskupa Warmińskiego. Studia nad Krasickim Bernacki rozpoczął od wzorowego wydania jego Satyr i listów (1908), pociągnięty jednak bogactwem materiałów, z których przyszły monografista stworzy wizerunek znakomitego pisarza, począł je gromadzić systematycznie i wreszcie ogłaszać w „Pamiętniku Literackim”. Jakieś bliżej mi nie znane przeszkody sprawiły, iż pracy tej Bernacki nie ukończył. Jeśli mię pamięć nie myli, chodziło o dodrukowanie kilku stronic do gotowej odbitki okazałego tomu, liczącego kilkaset stronic. Czy rzecz ta uszła zagładzie, nie wiem. Gdyby nawet podzieliła losy dokumentów w niej udostępnionych, a zniszczonych w archiwach rodziny Krasickich na prowincji, to, co z niej pozostało w rocznikach „Pamiętnikowych”, stanowi bezcenną podstawę prac dalszych, wydawca bowiem pomieścił tu ogromną ilość materiałów, notatek, szkiców, zapisek Księdza Biskupa, zaopatrując je nieraz w cenne komentarze, znakomicie ułatwiające pracę przyszłego badacza4...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1997. Na polach elizejskich literatury polskiej. Portrety i wspomnienia, Warszawa : Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.