dogmatyzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nienia ze zjawiskiem nieuprawnionego „dogmatyzowania", kiedy przekonania leżące co najwyżej na peryferiach obszaru wiary, włącza się do strefy prawd centralnych i niepowątpiewalnych. Dobrą ilustracją tej skłonności jest pewien epizod historyczny, który rozegrał się w Watykanie, gdy rządy objął św. Pius X. Urzędnicy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.