dograniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 8 Vormann wylicza wszystkie końcowe stacje linii kolejowych, które mogły być stosunkowo szybko uruchomione, lecz przed 9 IX wykonano to jedynie częściowo. Łączna przedwojenna przelotowość wszystkich tych linii dogranicznych wynosiła 240 transportów na dobę, ale na odbudowanych doraźnie szlakach spadła ona co najmniej o połowę. Jedna dywizja niemiecka wraz z przypadającą na nią częścią oddziałów pozadywizyjnych potrzebowała do załadunku ok. 100 transportów. Przerzucenie Wehrmachtu z Polski na zachód oprzeć się musiało głównie na stacjach załadowczych na obszarze Rzeszy, dokąd większość dywizji musiała dotrzeć własnym transportem lub piechotą...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Moczulski, Leszek 1972. Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu-październiku 1939, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.