doktorant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie, w Nowogródku, a wreszcie w Krakowie. Wszędzie był przedmiotem gorących owacyj, które jednak swój punkt kulminacyjny osiągnęły w podwawelskim grodzie, w uroczystościach, skupionych około Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mianowany honorowym doktorem filozofji tej wszechnicy, sędziwy doktorant wysłuchał szeregu pięknych przemówień ze strony jej uczonych przedstawicieli, wśród których wyróżniało się następujące przemówienie prof. Kallenbacha. Oto, co zasłużony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.