doktoryzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jednak dopiero od r. 1880 zaczęła się jego bardzo intensywna działalność naukowa, której owocem była spora liczba sumiennych prac, wydrukowanych po polsku, rosyjsku, włosku i francusku (w »Comptes rendus de l’Académie de sciences de Paris«, »Revue scientifique«, »Revue de médecine«, »Archives de neurologie«, »Archives de physiologie« i w »Bull, de la Société d’anthropologie de Paris«). Po doktoryzacji został wysłany za granicę jako stypendysta rządowy w celu dalszego doskonalenia się w nauce o chorobach umysłowych i nerwowych, po czym habilitował się i od r. 1884 aż do śmierci wykładał neuro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.