doktrynalno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dość upośledzonym zwłaszcza uposażeniowo, trwał środowiskowy ferment intelektualny, podsycany nowo udostępnianymi dziełami Arystotelesa, żarliwie czytanymi i komentowanymi. Obok wydziału teologii i niemal równolegle do jego zadań doktrynalno-dydaktycznych, wychowawczych i polityczno-ideowych mających odpowiadać jego mocodawczej, najwyższej zwierzchności duchownej na wydziale artium rozwijano działalność umysłową, nie pozbawioną zresztą oddźwięków doktrynalnych, ideowo-wychowawczych i w swoim zakresie również politycznych, która jeśli nie kolidowała, to wymykała się spod kontroli hierarchii, pozostawiała znaczną swobodę filozofującym magistrom, umożliwiając im często widzenie i mówienie tego, czego zwierzchność nie chciała, by widziano i na własną rękę omawiano oraz publicznie czy skrycie uczono. Się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Legowicz, Jan (red.) 1979. Historia filozofii średniowiecznej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo