doktrynalno-etyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w licznych cudach i egzorcyzmach; Mk akcentuje więc — w ślad za opisami żywotów hellenistycznych władców i cudotwórców — Jezusową „moc” (por. np. 1,22.27.40—41; 2,9—10; 3,15; 11,27—33 czy 16,17—18), której efektem jest strach i podziw (por. 1,22.27; 2,12; 4,40; 5,20.42; 6,51; 7,37; 9,14; 10,32; 16,8). Marek kładzie nacisk na zewnętrzną stronę działalności Jezusa; mało w niej słów i przypowieści — czyny przeważają nad treścią doktrynalno-etyczną (por. np. znamienne zwroty w scenie rozesłania uczniów 6,7 i 6,13, gdzie Marek nie interesuje się tym, że i o czym nauczali, lecz tym, że otrzymali „władzę nad duchami nieczystymi” i „wyrzucali czarty”; por. też. 16,17—18.20). Już więc pobieżne porównanie tej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.