doktrynalno-ortodoksyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dla siebie i w sobie pozateologicznie autonomicznej. Niezależnie od nieco wyostrzonego spojrzenia w stawianiu tego zagadnienia i niezależnie od sposobów jego wnoszenia i rozwiązywania z końcem pierwszej i w drugiej połowie XIII wieku, tym niemniej zagadnienie niezależności filozofii i związana z tym sprawa nauki, a nawet już w pewnym sensie i badań naukowych znajdywała w ówczesnej umysłowości zachodnio-europejskiej nader silny oddźwięk i była poniekąd zapowiedzią jej pierwszych przełomów intelektualnych w XIV i XV wieku. Stąd z jednej strony można wówczas obserwować względne zróżnicowanie umysłowe w dziedzinie doktrynalno-ortodoksyjnej i znaczną asekurację w sferze wyznaniowej, z drugiej strony zaś, i to bynajmniej nie na marginesie intelektualnym, uwidaczniają się i wzrastają ruchy, o różnym i niejednolitym wprawdzie nasileniu, w których myśli filozoficznej pragnie się nadać inny niż tylko prodoktrynalnie usługowy kierunek. Wśród podejmowanych tu po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Legowicz, Jan (red.) 1979. Historia filozofii średniowiecznej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.