dolorologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chologiczny, etyczny i filozoficzny do sprawy czysto medycznej i klinicznej. Cierpienie staje się tylko przedmiotem badań dolorologii. Jest to niekorzystne zawężenie zagadnienia. W prawdzie cierpienie znajduje się w sferze badań medycznych, to jednak istnieje również cierpienie moralne, przekraczające granice patologii, którym zajmują się psychologowie, etycy, socjologowie, filozofowie. Brak poczucia bezpieczeństwa, zniewolenie,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozielecki, Józef 1996. Człowiek wielowymiarowy, wyd. drugie, zmien. i popraw., Warszawa : Żak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.