domówić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bie panno Salomeo, usunę od zgorszenia. Dziś jeszcze, gdybym się mógł widzieć z księżną, ale to już podobno nie pora, wziąłbym się do rzeczy bez żadnych ogródek, i takiebym jej wyciął verla veritatis, że albo poddałaby się wyrokom, albo mnie głowęby skręciła...” Ledwie tych słów domówił, kiedy w pokojach dałosię słyszeć mocne dzwonienie, a niebawem i stąpanie nagle biegnących osób. Jakoż jak postrzelone wpadły do izby, jedna po drugiej dwie garderobianki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.