domózgowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wypadała stale dodatnio. Również Wurm oraz Turner, Jackson i Parker stwierdzili ścisłą współzależność między wynikiem pr. G. a zawartością leukocytów kwasochłonnych w zawiesinie wstrzykniętej domózgowo królikom. W zgodzie z tym poglądem stoi fakt, że leukocyty kwasochłonne w gruczołach chłonnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.