dom-mieszkanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Układ datum 4- novum. Pierwszy człon konstrukcji apozycyjnej nawiązuje w różny sposób do członu występującego w kontekście poprzedzającym. Może to być powtórzenie leksemu lub grupy syntaktycznej, czasem w innej formie fleksyjnej: (20) Mamy nasz dom, jakoś nasz; dom-mieszkanie, vo którym ciągle czegoś nie dostaje... TP 1452:3; (21) ...był zaś ostatnim księgarzem-wydawcą z dynastii założonej 6 	Układ novum + datum występuje pewnie w przykładach: Tutaj, w DOMU, kuchnia-zabawka, pieniądz-zabawka, krowa-zabawka. Kult 683:10; W ciągu ostatnich...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kallas, Krystyna 1980. Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.