dom-osada

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PUEBLO [liiszp.]: 1) dom-osada Indian z N. Meksyku i Arizony (USA); 2) nazwa nadana osiadłym Indianom tych stanów, należącym do rodzin jęz.: kopi, zuni, nawacho; silne wpływy dawnych cywilizacji Meksyku; matriarchat, wspólna kultura: uprawa kukurydzy, artyst. ceramika i tkaniny...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.