dom-pudło

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sarkazmu i ironii. Najczęściej poematy zbudowane są na przeciwstawieniu, przeciwstawieniu tego, co było piękne nigdyś, temu, co jest raczej nieciekawe dziś. A więc w Prozie na dzień świętego Medarda jest to współczesny architekt, twórca klockowatych domów-pudeł i czas przeszły, pachnący wielorakimi ingrediencjami, prezentowany językiem archaicznym. W Druku — piękno zawodu, piękno starego papieru i czcionek przeciwstawione niechęci do rozumienia i szanowania czegokolwiek, niechęci zapatrzonej w telewizor. Druk powstał dla uczczenia pięćsetlecia pierwszej drukowanej książki polskiej (rok 1475)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kuncewicz, Piotr 1977. Cień ręki. Szkice o poezji, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.