dom-relikt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzy są strefy działalności bohaterów powieści: dom-relikt na Folwarcznej, opierający sig zwycigsko rekwizycjom pod pozorem goszczenia Muzeum Śmierci, jakiejś gigantycznej „przypkowskiady”, w której zatgchłe wyziewy przepełnionych zbiorami pomieszczeń mieszają sig z zapachami ciastek i świeżego pieczywa z królestwa pana Bobkowa i kresowych pań z biura „Nafty”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.