dom-samica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) opozycja z dwuczłonowej stałaby się wyraźnie trójczłonowa. Innym wyjściem jest odrzucenie dystynkcji między leksemami koń i dom, jeśli chodzi 0 ich stosunek do opozycji + MAŁE, i uznanie, że żaden z tych leksemów nie zawiera żadnej z wartości tej opozycji. Jest to bardziej zgodne z duchem binaryzmu. (...) Dopuszczalność wyrażeń „koń-samiec” i „koń-samica”, przy niedopuszczalności wyrażeń „dom-samiec” i „dom-samica”, można wyjaśnić istnieniem składnika +ANIMATE 'żywotny’ w leksemie koń 1 składnika — ANIMATE 'nieżywotny’ w leksemie dom. Płeć męska lub żeńska może być właściwa tylko istotom żyjącym; istnienie zaś gatunków bezpłciowych lub dwuplciowych rozsądniej jest chyba uznać za rzecz przypadkową, a więc nieistotną dla opisu języka, niż za logiczną konieczność...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1984. Semantyka. T. 1, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.