dominant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) empirycznie otrzymywanych współczynników dziedziczności. Stwierdził on przy tym, że współczynniki dziedziczności są przy braku dominacji wielkościami stałymi, wynosząc dla różnych kategorii1 potomków 0,5 — 0,25; — 0,125, i t. d., zaś przy dominacji są one funkcją ilości dominantów (względnie recesywów) w grupie badanej. Pod względem materiałowym olbrzymie znaczenie dla rozwoju polskiej antropologu miało wojskowe zdjęć e antropolog czne Polski, dokonywane pod kierunkiem J. Mydlarskiego. Zebrano tam pomiary żołnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.