dominantseptymowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) akordu F-dur jako °SVI w a-moll wypełniają chromatyczne mikstury akordu zwiększonego i zwiększonego z septymą w basie. W części przetworzeniowej Pieśm o wiekuistej tęsknocie z Odwiecznych pieśni występują natomiast dwa rodzaje struktur wykorzystujących akordykę paralelną. W t. 70-73 opadająca chromatycznie, spolifonizowana wewnętrznie sekwencja akordów dominantseptymowych i nonowych harmonizuje wznoszącą się linię chromatyczną w melodii: ta przeciwstawnośćjest niewątpliwie źródłem znacznego napięcia harmonicznego. Z kolei do kulminacyjnego wystąpienia tematu śmierci w dis-moll doprowadza biegnący równoległym ruchem chromatycznym w górę pochód akordów dominantseptymowych z opóźnioną odgórnie kwintą (t. 82-87). Przykłady można oczywiście mnożyć...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Polony, Leszek 1986. Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza. Program literacki, ekspresja i symbol w poemacie symfonicznym, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.