domniemać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Realizowanie ochrony konwencyjnej umożliwia postanowienie domniemujące osobę autora dzieła legitymowanego do realizowania ochrony wynikającej z prawa autorskiego. Jest nim osoba, której nazwisko jest wskazane na utworze w przyjęty zwykle sposób. W odniesieniu do dzieł anonimowych i pseudo...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Błeszyński, Jan 1985. Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.