domniemanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ojciec znał go jako porządnego gazdę — nie robił więc trudności w oddaniu mu córki. Córka również zostaje w niewiadomości, i ani jej przez myśl przychodzi, aby miała być małżonką zbójnika; jednakże po niejakim czasie pożycia, niepokoi ją odludna ich koliba pomiędzy najdzikszemi skały i borem; na różne domniemania naprowadza zbyt częste i nocne oddalenie się męża z domu. Wypytuje go o przyczynę i wyrzuca z płaczem, dla czego jej nigdy nie otworzył skrzyni ze swojemi rzeczami, i dla czego bielizny do prania nie daje? (Między ludem nie masz waż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.