domniemywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) innych podmiotów nabywamy przez „wczucie”33. Jakiego rodzaju operacją poznawczą jest „wczucie” — o tym Husserl nie potrafi powiedzieć więcej niż swego czasu Dilthey o „przeżywaniu odtwórczym”. Z drugiego tomu Idei czystej fenomenologii dowiadujemy się tylko, iż konstatując cielesność innych ludzi jako podobną do naszej, domniemujemy, iż właściwe im jest tego samego rodzaju doświadczenie ich własnej cielesności co nam i, co za tym idzie, podobnego rodzaju co nasze przeżywanie innych doświadczeń, nadbudowujących się nad tymi elementarnymi 34. Jednakże to — by się tak wyrazić — „wnioskowanie przez...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kozakiewicz, Helena 1991. Zwierciadło społecznego świata, Warszawa: PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.