domniemywać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Brak niezbędnych środków utrzymania musi być rozumiany, jako brak własnych środków, a nie także u osób, obowiązanych do alimentacji danej osoby (zob. uw. 3 do art. 23), gdyż jest to zaopatrzenie z tytułu pracy, Dekret nie zawiera powyższego dalszego zastrzeżenia, a domniemywać się go byłoby niezgodne z duchem tego aktu prawodawczego oraz z zasadą wykładni wątpliwych prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dekret 1928. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Kraków : Nakł. Okręgowego Związku Kas Chorych
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.