domniemywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W potocznym języku niemieckim „wyobrażeniu" odpowiada Vorstellung. Tymczasem u Kanta termin Vorstellung jest wyraźnie używany w zakresie szerszym, obejmującym także wszelkie nienaoczne domniemywanie przedmiotu (więc wypadki, które w terminologii Twardowskiego, w rozumieniu „psychologicznym", a nie logicznym, pokrywa się terminem „pojęcie"). Kusiłoby więc, żeby Kantowskie Vorstellung zastąpić w Krytyce czystego rozumu polskim „przedstawieniem" wprowadzonym przez Twardowskiego do terminologii polskiej, co by się zresztą zgadzało z francuskim zwyczajem używania w tym przypadku terminu representation. Ale znów zachodzą pewne niebezpieczeństwa, czy w takim ra...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Rusinek, Michał (red.) 1955. O sztuce tłumaczenia. Praca zbiorowa, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.