domobrać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sil«t marionetkowego rzadu Pavelicia w tzw. Niezaleznym Panstwie Chorwatöw; dokonywali masowych mordöw, m.in. 1941-45 w obozie smierci w m. Jasenovac, w ktörym zgin?lo ponad 700 tys. osöb (ludno£ci cywilnej i partyzantöw); regularne oddziaty (domobrani) u...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.