domobran

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W pobliżu i wokół Banialuki i Jajców toczą się walki. Nasi zdobyli Mrkonić i Niemcy dwukrotnie próbowali go nam wydrzeć. Wbijali kliny w rejonie Banialuki i Jajców, lecz zawsze zmuszaliśmy ich do odwrotu. Opuszczając Jajce Niemcy zostawili w mieście silny garnizon domobranów, są zaniepokojeni sytuacją na Froncie Wschodnim, gdzie Rosjanie ciągle idą naprzód. Przekroczyli już starą granicę Czechosłowacji, biją się pod Jassami, prą naprzód, mimo że na tyłach pozostały nie wyzwolone duże i umocnione miasta, jak Lwów, Odessa. Wydaje się, że chcą jak najszybciej przekroczyć Karpaty i zejść na równinę węgierską, sforsować Dunaj i dostać się na Bałkany...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Czolaković, Rodoljub 1963. Notatki żołnierza wojny wyzwoleńczej, przeł. Z. Stoberski, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.