domontowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stosować opór z różnych kierunków. Winidurowe ramki wmontowane w podstawkę na ciężarki suwają się po rurach prowadzących, wykluczając ruchy wahadłowe (obijanie ścian, spadanie ciężarków z podstawki). Dodatkowym zabezpieczeniem ciężarków przed spadaniem jest domontowanie do będących w użyciu zestawów ciężarkowych drugiego pianowego pręta i przewiercenie wszystkich ciężarków. Przesuwanie się ciężaru na całej wysokości urządzenia (2,20 cm) umożliwia wykonywanie ćwiczeń o bardzo dużym zakresie ruchu. W praktyce okazało się, że dużym ułatwieniem przy korzystaniu z urządzenia i sprawnym prowadzeniu ćwiczeń bez przesuwania stołu, na którym pacjent leży, jest możliwość skracania linki z obydwu końców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milanowska, Kazimiera, Toboła, Seweryn (red.) 1967. Aktualne zagadnienia z gimnastyki leczniczej. Materiały z II Krajowego Zjazdu Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego [...], Poznań : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.