domorosłość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cjalizowany. We wszystkim widać odcisk psychiki ludzi, którzy wyszli z innego kręgu kultury materialnej — z zagród, z kuźni, z gospód, z kancelarii gminnych, ze sklepików towarów mieszanych — z miejsc, gdzie praca ma charakter jak gdyby domowy, nie oszlifowany przez techniki zawodowe. I ta wyniesiona ze wsi domorosłość wszelkiej pracy nadaje swoisty koloryt naszym miastom. W ten szczególny, domorosły sposób kierownik sklepu urządza wystawę, portier w urzędzie wypisuje przepustkę, bufetowa w barze nakłada danie, kasjerka podlicza należność za zakupy, „szefowa” prowadzi stołówkę w| instytucji, konwojeint zwala przywiezione „dostawy”, windziarz w hotelu obsługuje windę, recepcjonistka — gości hotelowych itd., itp. W sposobie wykony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wasilewski, Andrzej 1969. Cywilizacja i literatura, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.