domowinka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przykładów z różnych kategorii. Spotykamy więc w tekście: pobratyma (zamiast pobratymca), konicznisko (przez analogię do ściernisko), krajuchy (kromki kołacza), zamarsowanie (zagniewanie), ociapinka zdrowia, urzędnicy wójcia, szedł piechoto, kiwną (umrę), leśna głusz, wiklowy pręt, pościsk rąk, samotno (przez analogię do smutno), kurczawe ruchy, strzępiata broda, Iśkniące włosy, wyłusknienie kości, bezdoma (bezdomna), a także wyrazy używane pod wpływem języka ukraińskiego czy rosyjskiego: hołoble, uhopyłem (zwędziłem), domowinka (trumna), zaświadczona w tym znaczeniu również u Władysława Syrokomli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żeromski, Stefan 1980. Dzienniki (Wybór), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.