domowo-towarzyski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dobnienia się jest bardzo silne. Trzeba być podobnym do innych, aby nie czuć się samotnym, ale podobieństwo do jednych zespala tym mocniej, gdy idzie w parze z poczuciem odrębności od innych. Klub towarzyski, względnie krąg domowo-towarzyski, zaspokaja obydwie potrzeby: skupia podobnych i daje wszystkim zadowalającą pozycję towarzysko-prestiżową wobec zewnętrznego otoczenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chałasiński, Józef 1962. Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.