donorowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W pewnych przypadkach nośniki prądu mogą być dostarczone przez domieszki. Domieszki powodujące przewodzenie elektronowe nazywają się donorowymi, a będące przyczyną przewodzenia dziurowego noszą nazwę akceptorowych. Jeżeli substancja wykazuje własności półprzewodnikowe bez pomocy domieszek, nazywamy ją półprzewodnikiem samoistnym. Jeżeli substancja zawdzięcza swoje własności półprzewodnikowe domieszkom, nazywamy ją półprzewodnikiem niesamoistnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.