dopamina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ze krwi lub syntetyzowane na miejscu. Magazynowanie katecholamin ma miejsce w specjalnych ziarenkach, znajdujących się w zakończeniach nerwów współczulnych, tkance chromochłonnej i mózgu. Ziarenka te pobierają z cytoplazmy dopaminę i przekształcają ją w noradrenalinę i adrenalinę, wychwytują ze krwi i magazynują te dwa ostatnie hormony i pod wpływem bodźców fizjologicznych uwalniają pewne ilości zgromadzonych katecholamin. Bodźcami wydzielniczymi są: drażnienie zakończeń ner...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.