doposażenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w Polsce. Przykładem świadomej działalności biskupa w tym zakresie, mającej zaspokoić w pełni potrzeby diecezji, była na dużą skalę podjęta reforma seminariów duchownych w diecezji krakowskiej, którą przeprowadził biskup Konstanty Felicjan Szaniawski (1720—1732). Przez doposażenie i powiększenie starych seminariów- i założenie nowego seminarium w Kielcach zwiększył on liczbę miejsc w seminariach duchownych diecezji krakowskiej z 32 do 95. Przyczyną tej reformy był stwierdzony w czasie wizytacji niedobór kleru parafialnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.