doradca-konsultant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W spodziewanych zmianach organizacyjnych w służbie zdrowia nową rolę przeznacza się lekarzom specjalistom. Ogólnie zamierza się scentralizować ich działalność dla lepszego wykorzystania czasu pracy i posiadanej aparatury i sprzętu, wprowdzać ich w nową rolę doradcy-konsultanta lekarza rejonowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kazimierski, Józef et al. (red.) 1974. Dzieje Woli, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.