dosięgnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 7. Zadania i atrybucje Stowarzyszenia Niewiast obejmują: a) dosięgnienie przez formację „Piątek”, aż do głębi żywiołu miejskiego i włościańskiego, b) propaganda umysłowa w tych dwóch warstwach, podnoszenie patriotyzmu przez odpowiednie pisma, książki, a nawet szkółki niedzielne, podniesienie ochoty do pójścia w pomoc walczącej braci; c) pracowanie nad nieskazitelnością ducha narodowego w powiatach, napominanie, karanie obojętnych i niechętnych sprawie; d) opieka nad ukrywającymi się rannymi więźniami, nad rodzinami tychże i poległych w boju; e) przewożenie depesz i korespondencyj urzędowych w powiecie, a nawet gdyby tego okazała się potrzeba, ułatwienie i przewożenie broni i efektów wojennych; f) dostawianie żywności, bielizny, skubanki i innych rekwizytów rozpisanych w powiecie dla oddziałów lub szpitali przeznaczonych. Gromadzenie ich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wawrzykowska-Wierciochowa, Dionizja 1965. W kręgu miłości i bohaterstwa (Z dziejów humanitaryzmu polskiego i prekursorów Polskiego Czerwonego Krzyża), Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.