dosianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie dorównuje im jednak zawartością białka, szczególnie gdy udział wyki w pokosie jest niski. Wyższy procent zawartości wyki w zbiorze uzyskać można przez ograniczenie ilości wysiewu żyta lub jeszcze lepiej przez oddzielne zasianie wyki około 20 sierpnia w rzędy co 25 cm, a następnie dosianie w międzyrzędzie żyta po wzejściu wyki. Metoda ta przysparza nieco pracy i wymaga wysiania żyta w dobrze już odleżałą rolę, siewnika z dostatecznie ostrymi i obciążonymi redlicami lub też wzruszenia opielaczem międzyrzędzi przed siewem żyta. Sposób ten zapobiega w znacznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MPRoln - Mały Poradnik Rolnika (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.