dotykalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 294 CZASY NOWOŻYTNE mało opracowane. Dla myśliciela, przyzwyczajonego przez matematykę do rozważania świata w postaci form myślowych, materja z góry straciła swą zmysłową dotykalność, filozof ruchu i małych wielkości musiał owe drobne ciała, na których podstawie teorja mechaniczna pojmowała przyrodę, rozłożyć dalej i doprowadzić aż do oddzielnego punktu samoistnego życia. W ten sposób prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.