dotykowo-kinestetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. Lokalizacja dźwięku w otwartym terenie, 328 2. Względna waga dwuusznych punktów odniesienia, 329 3. Orientacja niewidomych w przestrzeni, 332 VII. Przestrzeń dotykowo-kinestetyczna, czyli proprioceptywna 334 1. Wskaźniki dotykowo-kinestetyczne a siła ciężkości, 334 2. Schemat ciała, 335 3. Rola błędnika: percepcja przemieszczeń własnego ciała, 337...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.