dotykowo-ruchowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Artystyczne prace ręczne kształcą to, czego inne przedmioty szkolne nie rozwijają; one doskonalą zmysły — wzrok, zmysł dotykowo-ruchowy, a wńęc narzędzia pośredniczące w całej późniejszej pracy umysłowej ucznia, rozwijają spostrzegawczość, żywość wyobraźni, jasną i wierną pamięć, one pozwalają dziecku rozumieć i odczuwać piękno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sokołowski, Jan (red.) 1960. Materiały do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (artystycznych i świetlicowych). Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.