dotykowo-wzrokowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Condillaca. Ale analizując jego teksty, bez trudu konstatujemy, iż w powstaniu geometrii faktycznie uczestniczy dodatkowo jakiś milcząco założony automatyzm, który gwarantuje natychmiastowe przejście od skoordynowanych wrażeń dotykowo-wzrokowych do pojęć, do teorii geometrycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1968. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.