dowędzić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Możliwość wystąpienia składni dopełniaczowej przy czasownikach z doaddytywnym zostaje jednak w charakterystyczny sposób wyzyskana funkcjonalnie. Prefiks do- może mianowicie od tej samej podstawy dery wo wać właściwie dwie formacje, strukturalnie identyczne, ale różniące się znaczeniem — addytywnym czy terminatywnym. Niekiedy wprost trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, jaką funkcję semantyczną narzuca przedrostek określonej strukturze (np. czy dowędzić to 'skończyć wędzić’ czy też 'uzupełnić wędzenie’, czy dopisać rozdział to 'napisać do końca’ — czy 'napisać nadprogramowo’? itp.). Jeden ze sposobów uniknięcia tej polisemii polega na wprowadzeniu dodatkowych, uściślających elementów leksykalnych (dopisać rozdział do końca\\dopisać jeszcze jeden rozdział)-, dla syntaktologa bardziej interesująca jest możliwość inna: wyzyskanie syntaktycznych sygnałów zróżnicowania znaczeniowego. Zja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szymczak, Mieczysław (red.) 1970. W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.