dowalczyć się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Piękne, młodzieńcze dzieło Schillera znalazło świetnych wykonawców w osobach Brydzińskiego i Węgrzyna. Przez pomyłki reżyserii i błędy przekładu przedarli się ci dwaj znakomici aktorzy. Brydziński wydobył prawdę poezji, dowalczył się świetnego triumfu mozolnym, pracowitym i pełnym zrozumienia opanowaniem roli, Węgrzyn porywał, jak porywa zawsze talent wspaniały i bujny. Wę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Słonimski, Antoni 1959a. Gwałt na Melpomenie. T. 1-2, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.