dowaloryzować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mie tekstu [...], odbiegając od norm tekstowych w języku docelowym”; dodać należy, że stwierdzenie to zwraca uwagę na przeniesienie norm dyskursywnych: (uzusu języka angielskiego) i w dalszym ciągu oznacza m.in., poprzez przyjęcie retorycznego modelu angielskiego, dowaloryzowanie kultury anglosaskiej, itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąmbska-Prokop, Urszula (red.) 2000. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa : Educator
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.