dowartościowywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ra się m. in. w dwojakim sensie słowa „wartość” w odniesieniu do naszego problemu: ze swej strony wyróżniłbym bowiem wartości obiektywne, rzeczy (powiedzmy także „wartości zewnętrzne”) i wartości współkreowane przez człowieka w momencie psychicznego przeżywania czy dowartościowywania rzeczy, obiektów, zdarzeń itp. Ojczyzna łączy te wszystkie wartości — wymieniłem wyżej jej dwa aspekty: obiektywny i subiektywny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.